Umhverfis- og auðlindaskattar

Umhverfis- og auðlindaskattar skiptast annars vegar í kolefnisgjald á fljótandi jarðefnaeldsneyti og hins vegar í skatt af raforku og heitu vatni.

Kolefnisgjald

Greitt er í ríkissjóð kolefnisgjald af fljótandi jarðefnaeldsneyti.  Með fljótandi jarðefnaeldsneyti er átt við gas- og díselolíu, bensín, flugvéla- og þotueldsneyti og brennsluolíu.  

Gjaldskyldir eru allir sem flytja inn til landsins vöru sem er gjaldskyld, hvort sem er til endursölu eða eigin nota.   Allir þeir sem framleiða hér á landi vöru sem er gjaldskyld, vinna að framleiðslu hennar eða setja saman, hvort sem er til endursölu eða eigin nota, eru gjaldskyldir.

Gjaldskyldum aðilum bera að standa skil á kolefnisgjaldi við tollafgreiðslu ef um innflutning er að ræða en við afhendingu í tilviki innlendrar framleiðslu eða aðvinnslu.

Tollstjóri annast álagningu og eftirlit með kolefnisgjaldi.

Skattur af raforku og heitu vatni

Greiddur er í ríkissjóð sérstakur skattur af seldri raforku og heitu vatni.  Skattskyldan nær til allra þeirra aðila sem selja raforku og heitt vatn á síðasta stigi viðskipta, þ.e. sölu til notenda.  Notandi telst sá sem endurselur ekki raforku eða heitt vatn.  Undanþegnir skattskyldu eru þeir sem selja raforku eða heitt vatn fyrir minna en 500.000 kr. á ári.  

Ríkisskattstjóri annast álagningu skatts af raforku og heitu vatni.

Til skattskyldrar sölu eða afhendingar telst ekki raforka eða heitt vatn sem selt er öðrum skattskyldum aðila eða raforka eða heitt vatn sem er afhent eða notað eingöngu til framleiðslu á raforku eða heitu vatni til endursölu.

Sölureikningar

Skattskyldir aðilar skulu við sölu eða afhendingu á raforku eða heitu vatni gefa út sölureikning þar sem eftirfarandi upplýsingar koma fram:  Útgáfudagur og útgáfustaður, afhendingarstaður ef annar en útgáfustaður.  Nafn og kennitala seljenda.  Nafn og kennitala  kaupanda.  Magn, einingarverð og heildarverð á raforku eða heitu vatni.  Auk þess skal á sölureikningi koma fram hvort skattur af raforku og heitu vatni sé lagður á og hver fjárhæð hans er.  

Gjalddagi, uppgjör og uppgjörstímabil

Skattskyldir aðilar skulu greiða skatt af raforku og heitu vatni fyrir hvert uppgjörstímabil miðað við sölu.  Við uppgjör skatts af raforku og heitu vatni má draga frá fjárhæð sem nemur sannarlega útistandandi töpuðum kröfum eða ofgreiddum skatti sem áður hefur verið skilað í ríkissjóð.

Uppgjörstímabil skatts af raforku og heitu vatni er tveir mánuðir, janúar og febrúar, mars og apríl, maí og júní, júlí og ágúst, september og október, nóvember og desember. Gjalddagi er fimmti dagur annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabils. Beri gjalddaga upp á helgidag eða almennan frídag færist hann yfir á næsta virka dag á eftir. Eigi síðar en á gjalddaga skulu skattskyldir aðilar skila innheimtumanni ríkissjóðs (ríkisskattstjóri og sýslumenn utan höfuðborgarsvæðisins) skýrslu yfir magn gjaldskyldrar raforku og heits vatns á uppgjörstímabilinu og standa skil á greiðslu skattsins.

Álagning, bókhald og eftirlit

Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum um umhverfis- og auðlindaskatta, um álagningu, tilhögun bókhalds, eftirlit, upplýsingaskyldu, viðurlög, kærur og aðra framkvæmd varðandi skatt af raforku og heitu vatni, skv. II. kafla laganna, skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga um virðisaukaskatt.

Skattur, sem lagður er á samkvæmt lögum um umhverfis- og auðlindaskatta, myndar gjaldstofn til virðisaukaskatts.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Almennt um umhverfis- og auðlindaskatta - lög nr. 129/2009, um umhverfis- og auðlindaskatta

Álagning, bókhald og eftirlit - lög nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Eyðublöð

Tilkynning um skattskyldu vegna sölu á raforku og heitu vatni - RSK 10.50

Skattur á raforku og heitt vatn - RSK 10.51


Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum