Eignir og skuldir

Hér er fjallað um hvernig ber að telja fram eignir og skuldir einstaklinga. Nettóeign myndar stofn til auðlegðarskatts. Fjallað er um framtalsskyldu fasteigna, lausafjár og eignarréttinda, á hvaða verði skuli telja eignir fram og hvað ekki telst til eignar í skattalegu tilliti. Einnig sérreglur sem geta gilt um eignir barna.  


Skuldir

Gera skal grein fyrir öllum skuldum í lok tekjuárs í skattframtali, þ.m.t. yfirdrætti á hlaupareikningi og kreditkortaskuldum.

Lesa meira

Eignir

Framtalsskyldar eignir eru allar fasteignir, lausafé og hvers konar önnur eignarréttindi, og skiptir ekki máli hvort eignirnar skili tekjum eða ekki. Almenna reglan er sú að öll verðmæti skuli telja fram, en frá þeirri reglu eru nokkrar undantekningar sem um er fjallað í kaflanum.

Lesa meira