Virðisaukaskattur

Allir vinnaEndurgreiðsla VSK af vinnu við íbúðarhúsnæði

Eigendum íbúðarhúsnæðis er endurgreiddur sá virðisaukaskattur sem þeir greiða af vinnu iðnaðar- og verkamanna á byggingarstað vegna nýbygginga, endurbóta og viðhalds (Allir vinna). Endurgreiðsluhlutfall er 60%. Ekki er endurgreiddur virðisaukaskattur af efni eða vinnu stjórnenda farandvinnuvéla og vinnuvéla sem skráningarskyldar eru í vinnuvélaskrá.

Endurgreiðslan er m.a. háð framlagningu fullgildra reikninga frá seljanda þjónustunnar, þ.m.t. verður seljandi þjónustunnar að vera skráður á virðisaukaskattsskrá (vera með opið VSK-númer) á þeim tíma þegar vinnan er innt af hendi. Kaupandi þjónustunnar getur gengið úr skugga um hvort aðili er með opið VSK-númer með því að fletta upp kennitölu hans eða nafni.

Af hvaða vinnu er endurgreitt?

Eins og að framan greinir nær endurgreiðslan til allrar vinnu manna á byggingarstað íbúðarhúsnæðis við nýbyggingu þess, endurbætur eða viðhald. Ekki er unnt að telja tæmandi talningu þá vinnu sem fellur undir ákvæðið, en almennt fellur undir ákvæðið öll sú vinna sem fram fer á staðnum, þó ekki sú vinna sem alla jafna er unnin á verkstæði. 

Á tímabilinu 1. janúar 2010 til 1. janúar 2015 fæst einnig endurgreiddur virðisaukaskattur vegna vinnu manna á byggingarstað frístundahúsnæðis, hvort heldur sem er vegna nýbyggingar eða endurbóta og viðhalds. Ennfremur fæst endurgreiddur virðisaukaskattur af sérfræðiþjónustu, þ.e. vegna þjónustu verkfræðinga og arkitekta vegna hönnunar eða eftirlits með byggingu íbúðar- eða frístundahúsnæðis.

Endurgreiðsluhlutfall

Hlutfall endurgreiðslu vegna vinnu sem unnin er á byggingarstað nemur 60% greidds virðisaukaskatts. Hlutfall endurgreiðslu vegna vinnu sem unnin var á tímabilinu 1. mars 2009 til 1. janúar 2015 er 100%.

Umsókn og fylgigögn

Þeir sem rétt eiga á endurgreiðslu skulu senda ríkisskattstjóra endurgreiðslubeiðni á rafrænu formi í gegnum þjónustusíðu sína www.skattur.is með rafrænum skilríkjum eða veflykli. Í kjölfarið skal senda ríkisskattstjóra frumrit þeirra reikninga sem sótt er um endurgreiðslu fyrir og greiðslustaðfestingar vegna þeirra. Vanti umsækjanda upplýsingar um hvernig komast á inn á þjónustusíðuna er hægt að lesa sér til um rafræn skilríki eða óska eftir að fá veflykil sendan í heimabanka eða á lögheimilisfang umsækjanda.

Tímamörk á endurgreiðslu

Ekki er hægt að sækja um endurgreiðslur lengra aftur í tímann en sex ár talið frá því að endurgreiðsluréttur stofnaðist.

Afgreiðslutími 

Endurgreiðslur vegna endurbóta og viðhalds á að afgreiða innan þrjátíu daga frá móttöku, en endurgreiðslur vegna nýbygginga fara fram á tveggja mánaða fresti, þ.e. 5. apríl vegna beiðna sem berast í janúar og febrúar, 5. júní vegna beiðna sem berast í mars og apríl o.s.frv.

Endurgreiðslur til erlendis búsettra

Aðilar búsettir erlendis geta fengið endurgreiddan hluta virðisaukaskatts af varningi sem þeir festa kaup á hér á landi. Skilyrði fyrir endurgreiðslunni er að kaupandi fari með varninginn úr landi innan þriggja mánaða frá kaupdegi og honum sé framvísað ásamt tilskildum endurgreiðslugögnum hjá endurgreiðslufyrirtæki eða eftir atvikum tollyfirvöldum við brottför. Kaupverð vörunnar verður þó að vera minnst 6.000 kr.  Aðilar, sem til þess hafa hlotið leyfi fjármálaráðuneytis, annast endurgreiðslur þessar, en ríkisskattstjóri annast svo uppgjör við endurgreiðsluaðilann.

Almennt um virðisaukaskatt

Virðisaukaskattur er innheimtur af innlendum viðskiptum á öllum stigum og við innflutning á vöru og þjónustu. Sama vara eða þjónusta er þó ekki margsköttuð því að hvert einstakt fyrirtæki skilar aðeins skatti af mismuni kaupverðs og söluverðs, þ.e. af þeim virðisauka sem myndast í fyrirtækinu, og þaðan er heitið virðisaukaskattur dregið. Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur því það er neytandinn (kaupandi vöru eða þjónustu) sem endanlega greiðir skattinn. Seljandi vörunnar eða þjónustunnar sér hins vegar um að innheimta skattinn og skila honum í ríkissjóð. Seljandinn er skyldugur til þess að innheimta skattinn og því er sagt að hann sé virðisaukaskattsskyldur. Virðisaukaskattur er kallaður óbeinn skattur vegna þess að kaupendur vöru og þjónustu borga skattinn ekki beint í ríkissjóð, eins og t.d. tekjuskatt, heldur óbeint með neyslu sinni.

Sjá nánar „Almennt um VSK“ 

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Endurgreiðslur til erlendis búsettra – 43. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Endurgreiðslur til erlendis búsettra – reglugerð nr. 294/1997, um endurgreiðslu á virðisaukaskatti til aðila búsettra erlendis

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – 42. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – XV. bráðabirgðaákvæði laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – reglugerð nr. 449/1990, um endurgreiðslur virðisaukaskatts af vinnu manna við íbúðarhúsnæði

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – reglugerð nr. 440/2009, um tímabundna aukna endurgreiðslu virðisaukaskatts af vinnu manna við íbúðarhúsnæði og frístundahúsnæði auk annars húsnæðis sem er alfarið í eigu sveitarfélaga

Einu sinni var...

Endurgreiðslan var 100% af vinnu sem innt var af hendi frá 1. mars 2009 til 1. janúar 2015, en er eftir þann tíma 60%. Sama regla gilti um vinnu við frístundahúsnæði til 1. janúar 2015 en eftir það féll sú endurgreiðsla niður.

Endurgreiðslur vegna íbúðarhúsnæðis – XV. bráðabirgðaákvæði laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt

Annað

Leiðbeiningar um virðisaukaskatt

Umsókn um nýjan veflykil

Upplýsingar um rafræn skilríki

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum