Óbeinir skattar

Ákvarðandi bréf nr. 1070/2007

9.2.2007

Breytingar á lögum og stjórnvaldsfyrirmælum.

9. febrúar 2007
G-Ákv. 1070-07

Í bréfi þessu eru raktar þær breytingar sem gerðar hafa verið á lögum og stjórnvaldsfyrirmælum á sviði virðisaukaskatts, vörugjalds, úrvinnslugjalds og skilagjalds frá 30. janúar 2006, þ.e. frá síðasta yfirlitsbréfi ríkisskattstjóra, G-ákv 1064/06. Engar breytingar voru gerðar á eyðublöðum.

Virðisaukaskattur - Lagabreytingar.

Nr. 45/2006 Breytingar á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Gerðar eru þrenns konar breytingar á lögunum. Í fyrsta lagi er fjárhæð lágmarksveltu hækkuð úr 220.000 kr. í 500.000 kr. Í öðru lagi er leiðréttingartímabil innskatts vegna fasteigna lengt úr tíu árum í tuttugu. Þess ber þó að geta að ákvæðið varð ekki virkt fyrr en með breytingu á reglugerð nr. 192/1993, sbr. nánar hér að neðan. Í þriðja lagi eru smávægilegar breytingar gerðar á nokkrum ákvæðum laganna er varða byggingastarfsemi. Felld er úr gildi skylda til þess að útskatta efnisnot í byggingarstarfsemi á eigin kostnað. Lögin öðluðust gildi 1. júlí 2006.
Nr. 175/2006 Breytingar á lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt. Lögin taka gildi 1. mars 2007 að undanskildum ákvæðum 2. gr. og 6. gr. sem tóku gildi 30. desember 2006. Breytingarnar felast annars vegar í því að lögfest hefur verið heimild sparisjóða og dótturfélaga þeirra til samskráningar á virðisaukaskattsskrá og hins vegar að heimild til endurgreiðslu 2/3 hluta virðisaukaskatts til kaupa á nýjum hópbifreiðum hefur verið framlengd til 31. desember 2008.

Reglugerðabreytingar.

Nr. 1149/2006 Breytingar á reglugerð nr. 667/1995, um framtal og skil á virðisaukaskatti. Með breytingunum eru veltumörk ársskila hækkuð úr kr. 800.000 í kr. 1.400.000. Reglugerðin tók ekki gildi fyrr en 1. janúar 2007 en í gildistökuákvæði er kveðið á um að þeir aðilar sem höfðu veltu af virðisaukaskattsskyldri starfsemi á árinu 2006 á bilinu 800.000 kr. til 1.399.999 kr. eigi val um það hvort þeir nota almanaksárið 2007 sem uppgjörstímabil eða almenn uppgjörstímabil. Jafnframt eru breytingar gerðar á reglum um nýskráningu o.fl.
Nr. 1044/2006 Breytingar á reglugerð nr. 192/1993, um innskatt. Breytingar varða lengingu á leiðréttingartímabili innskatts vegna fasteigna.
Nr. 215/2006 Breytingar á reglugerð nr. 515/1996, um skráningu virðisaukaskattsskyldra aðila. Breytingar snúa að fyrirfram skráningu.

Grunnfjárhæðir.

Sjá ákvarðandi bréf nr. 1069/07 vegna ársins 2006.

2. Vörugjald - Reglugerðabreytingar

Nr. 524/2006 Breytingar á reglugerð nr. 368/2000, um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur. Breytingar á andlagi skilagjalds og fjárhæðum umsýslugjalds.
Nr. 49/2006 Breytingar á reglugerð nr. 368/2000, um söfnun, endurvinnslu og skilagjald á einnota umbúðir fyrir drykkjarvörur. Með reglugerð eru breytingar gerðar á andlagi skilagjalds, gjaldskyldu og álagningu skilagjalds.

2. Úrvinnslugjald - Lagabreytingar

Nr. 106/2006 Breytingar á lögum nr. 162/2002, um úrvinnslugjald. Í lögunum er kveðið á um að það verði hlutverk Úrvinnslusjóðs en ekki sveitarfélaga að ná tölulegum markmiðum um hlutfall pappa-, pappírs- og plastumbúðaúrgangs sem fara skal í endurnýtingu og endurvinnslu. Einnig eru gerðar breytingar er varða margnota flutnings- og safnumbúðir, heimild til yfirfærslu ábyrgðar á greiðslu úrvinnslugjaldi frá framleiðanda og innflytjanda til kaupanda, ákvæði um sérstakt úrvinnslugjaldsskírteini auk annarra breytinga er varða m.a. tengsl við ný tollalög.

Virðingarfyllst
Ríkisskattstjóri.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum