Fréttir og tilkynningar


Fréttir og tilkynningar: 2020

Fyrirsagnalisti

21.9.2020 : Grímuskylda í afgreiðslum Skattsins

Í ljósi fjölgunar Covid-19 smita í samfélaginu undanfarna daga hefur Skatturinn ákveðið að í öllum afgreiðslum þurfi viðskiptavinir að bera grímur til að tryggja sóttvarnir viðskiptavina og starfsmanna.

Lesa meira

15.9.2020 : Lokaskiladagur skattframtals lögaðila er 2. október nk.

Nú styttist í lokaskilafrest skattframtals lögaðila vegna rekstrarársins 2019, en álagning lögaðila fer fram 30. október nk. 

Lesa meira

11.9.2020 : Stuðningur vegna launa á uppsagnarfresti – laun í ágúst 2020

Þeim rekstraraðilum sem ætla að sækja um stuðning vegna hluta launakostnaðar í ágúst er bent á að umsóknarfrestur rennur út 21. september n.k. þar sem 20. september ber upp á sunnudag. 

Lesa meira

11.9.2020 : Viðbótarlokunarstyrkur

Samkvæmt auglýsingum heilbrigðisráðherra nr. 360/2020, 445/2020 og 470/2020, sem birtar voru í Stjórnartíðindum, var tilteknum rekstraraðilum gert að stöðva starfsemi sína lengur en öðrum vegna sóttvarnaraðgerða.  

Lesa meira

7.9.2020 : Veittur stuðningur á uppsagnarfresti

Samkvæmt 15. gr. laga nr. 50/2020, um stuðning úr ríkissjóði vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, skal Skatturinn birta opinberlega upplýsingar um hvaða atvinnurekendum hefur verið ákvarðaður stuðningur samkvæmt lögunum.

Lesa meira

4.9.2020 : Nordic Smart Government ætlað að auka samstarf og velferð á Norðurlöndunum

Norrænu atvinnuvegaráðherrarnir hafa samþykkt áætlun sem er ætlað að koma hreyfingu á efnahagslífið í kjölfar Covid-19 og stuðla að sjálfbærum vexti í atvinnulífi á Norðurlöndum.

Lesa meira

26.8.2020 : Niðurfelling álags í virðisaukaskatti

Þar sem enn ríkir óvissa í atvinnulífi og efnahag landsins hefur enn á ný verið ákveðið að nýta heimild til að beita ekki álagi á vangreiddan virðisaukaskatt. 

Lesa meira

21.8.2020 : Varað við netsvindli

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur í dag varað við netsvindli sem sent hefur verið með sms-skilaboðum í nafni Skattsins. Í skilaboðunum er tilkynnt um meinta endurgreiðslu.

Lesa meira

18.8.2020 : Áskorun vegna skila ársreikninga

Áskorun um skil á ársreikningum hefur nú verið birt á þjónustusíðu Skattsins (skattur.is) til þeirra félaga sem ekki hafa staðið skil á ársreikningi sínum til ársreikningaskrár.

Lesa meira

13.7.2020 : Mikill fjöldi beiðna um endurgreiðslu virðisaukaskatts

Meðal ráðstafana til að bregðast við efnahagssamdrætti af völdum kórónuveirunnar er að endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts var hækkað tímabundið úr 60% í 100% og úrræðið útvíkkað.

Lesa meira

10.7.2020 : Stuðningur vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti

Umsókn fyrir atvinnurekendur sem hyggjast óska eftir stuðningi úr ríkissjóði vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti er nú tilbúin og aðgengileg á þjónustusíðum á skattur.is.

Lesa meira

3.7.2020 : Breytingar á staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts af arði

Nýlega voru samþykkt á Alþingi lög um breytingu á ýmsum lögum um skatta og gjöld, þ.m.t. tvær breytingar á lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur. Um er að ræða lög nr. 33/2020 ásamt breytingum á þeim með lögum sem samþykkt voru 30. júní sl. (óbirt).

Lesa meira

3.7.2020 : Endurgreiðslur á virðisaukaskatti – nú fyrir fleiri en áður

Nú er hægt að sækja um 100% endurgreiðslu á virðisaukaskatti af vinnu manna á byggingarstað vegna endurbóta, viðhalds eða nýbyggingar á mannvirkjum í eigu sveitarfélaga.

Lesa meira

3.7.2020 : Niðurfelling álags í virðisaukaskatti vegna maí og júní 2020

Í ljósi þeirrar miklu óvissu sem ríkt hefur í atvinnulífi og efnahag landsins hefur Skatturinn, að höfðu samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið, ákveðið að nýta heimild sína til að beita ekki álagi á vangreiddan virðisaukaskatt sem er á eftirtöldum gjalddögum:

Lesa meira

16.6.2020 : Stuðningur vegna launa á uppsagnarfresti

Samþykkt hafa verið og birt í Stjórnartíðindum lög nr. 50/2020, um stuðning úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti.

Lesa meira

12.6.2020 : Umsókn um lokunarstyrk

Búið er að opna fyrir umsókn um lokunarstyrk samkvæmt lögum nr. 38/2020. Þeir rekstraraðilar sem gert var að stöðva starfsemi sína samkvæmt auglýsingu heilbrigðisráðherra um takmörkun á samkomum vegna farsóttar geta sótt um lokunarstyrk.

Lesa meira

4.6.2020 : Niðurfelling álags í virðisaukaskatti vegna mars og apríl 2020

Í ljósi þeirrar miklu óvissu sem ríkt hefur í atvinnulífi og efnahag landsins hefur Skatturinn, að höfðu samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið, ákveðið að nýta heimild sína til að beita ekki álagi á vangreiddan virðisaukaskatt sem er á eftirtöldum gjalddögum:

Lesa meira

29.5.2020 : Tölulegar upplýsingar um álagningu einstaklinga 2020

Ríkisskattstjóri hefur lokið álagningu opinberra gjalda á einstaklinga 2020, á tekjur ársins 2019. Tekjuskattur og útsvar hafa að mestu þegar verið innheimt í staðgreiðslu en í álagningunni fer fram endanlegt uppgjör þessara skatta.

Lesa meira

29.5.2020 : Auglýsing ríkisskattstjóra um álagningu opinberra gjalda á einstaklinga árið 2020

Álagningu opinberra gjalda á árinu 2020 er lokið á þá einstaklinga, sem skattskyldir eru samkvæmt I. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

28.5.2020 : Álagning 2020 hefur verið birt

Álagning einstaklinga 2020, vegna tekjuársins 2019, fer fram 29. maí n.k. Niðurstöður álagningar hafa verið birtar og eru aðgengilegar á þjónustuvef Skattsins.

Lesa meira

25.5.2020 : Álagning einstaklinga 2020 – lækkun launaafdráttar

Inneignir (vaxtabætur, barnabætur og sérstakur barnabótaauki, auk ofgreiddrar staðgreiðslu) eru greiddar inn á bankareikninga 29. maí 2020. Létta má mánaðarlega greiðslubyrði með gerð greiðsluáætlana hjá innheimtumönnum ríkissjóðs.

Lesa meira

19.5.2020 : Umsóknir um endurgreiðslur á virðisaukaskatti

Frá og með deginum í dag er hægt að sækja um endurgreiðslur á virðisaukaskatti vegna viðgerða, sprautunar og réttingar á fólksbifreiðum samkvæmt reikningum frá og með 1. mars sl. 

Lesa meira

18.5.2020 : Lokunarstyrkir

Alþingi samþykkti í síðustu viku lög um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Þar er m.a. kveðið á um að rekstraraðilar sem uppfylla tiltekin skilyrði geti átt rétt á lokunarstyrk úr ríkissjóði.

Lesa meira

13.5.2020 : Framlengdur frestur til skila á CRS og FATCA upplýsingum

Frestur tilkynningarskyldra fjármálastofnana til skila á CRS og FATCA upplýsingum til Skattsins á árinu 2020 hefur verið framlengdur til 31. ágúst nk.

Lesa meira

22.4.2020 : Aðgerðapakki tvö frá stjórnvöldum

Ríkisstjórn Íslands hefur nú kynnt aðgerðapakka tvö sem er framhald efnahagsaðgerða stjórnvalda vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Í kynningu pakkans má sjá að nokkur úrræði snúa að Skattinum. 

Lesa meira

16.4.2020 : Endurgreiðslur á virðisaukaskatti til einstaklinga

Að gefnu tilefni skal tekið fram að umsóknir um endurgreiðslu á virðisaukaskatti vegna kostnaðar við bílaviðgerðir, heimilisaðstoð og annars kostnaðar sem samþykktar voru með lögum nr. 25/2020 eru ekki tilbúnar.

Lesa meira

15.4.2020 : Breyting á skuldfærslu vörugjalds af ökutækjum

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur ákveðið að breyta reglum um skuldfærslu vörugjalds af ökutækjum.

Lesa meira

15.4.2020 : Niðurfelling álags vegna gjalddaga sérstakra mánaðarskila í virðisaukaskatti

Gjalddagi virðisaukaskatts fyrir uppgjörstímabilið mars 2020 hjá þeim aðilum sem gera upp mismun út- og innskatts mánaðarlega eftir að hafa verið afskráðir af virðisaukaskattsskrá vegna áætlana en verið skráðir að nýju er 15. apríl 2020.

Lesa meira

15.4.2020 : Sóknaráætlun Nordic Smart Government í samráðsgátt

Nú þegar líður nær lokum þriðja fasa verkefnisins Nordic Smart Government eru afurðir þess að líta dagsins ljós.

Lesa meira

1.4.2020 : Aðgerðir stjórnvalda til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar faraldurs kórónuveiru

Birt hafa verið lög nr. 25/2020 sem samþykkt voru á Alþingi þann 29. mars 2020 um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru.

Lesa meira

1.4.2020 : „Allir vinna“ - Tímabundin hækkun á endurgreiðslum VSK

Meðal þeirra ráðstafana sem gripið verður til í því skyni að bregðast við efnahagsástandinu af völdum kórónuveirunnar eru þær að Alþingi samþykkti nýlega lög sem kveða á um tímabundna hækkun á endurgreiðslu virðisaukaskatts, úr 60% í 100%.

Lesa meira

31.3.2020 : Frestun gjalddaga staðgreiðslu launa og staðgreiðslu tryggingagjalds

Samkvæmt nýsamþykktum lögum frá Alþingi um breytingu á ýmsum lögum til að mæta efnahagslegum áhrifum heimsfaraldurs kórónuveiru geta launagreiðendur sótt um frest á skilum á allt að þremur greiðslum.

Lesa meira

27.3.2020 : Skert þjónusta í afgreiðslum

Í ljósi þeirra aðstæðna sem nú eru uppi verður þjónusta í afgreiðslum Skattsins skert á næstunni. Þjónustan verður ekki með hefðbundnum hætti.

Lesa meira

27.3.2020 : Afgreiddu þig sjálfur

Skatturinn hvetur alla viðskiptavini sína til að nýta upplýsingar á vefnum (rsk.is), hafa samband í gegnum tölvupóst eða hringja í stað þess að koma í afgreiðslur. 

Lesa meira

23.3.2020 : Minnkað starfshlutfall og laun í sóttkví

Nýlega voru samþykkt á Alþingi tvö mál til að koma til móts við sjálfstætt starfandi einstaklinga í tengslum við Covid-19 faraldurinn sem nú geisar.

Lesa meira

13.3.2020 : Staðgreiðsla launagreiðanda og tryggingagjalds á eindaga 16. mars

Alþingi hefur samþykkt lög nr. 17/2020 um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum um tryggingagjald (frestun gjalddaga).

Lesa meira

11.3.2020 : Góður gangur í framtalsskilum

Í gær var síðasti skiladagur almennra skattframtala einstaklinga og höfðu þá ríflega 182.000 skilað inn framtali sem eru tæplega 60% þeirra sem eru á skattgrunnskrá og þurfa að gera skil. 

Lesa meira

6.3.2020 : Einfaldar framtalsleiðbeiningar á ensku og pólsku

Vakin er athygli á leiðbeiningum um skattframtal fyrir þá einstaklinga sem ekki hafa íslensku að móðurmáli en störfuðu hér á landi á síðasta ári. Leiðbeiningarnar eru á ensku og pólsku. 

Lesa meira

4.3.2020 : Viðhorfskönnun meðal íslenskra fyrirtækja

Skatturinn lét nýlega framkvæma viðhorfskönnun í tengslum við Nordic Smart Government verkefnið til að afla upplýsinga um áskoranir lítilla og meðalstórra fyrirtækja við kaup og sölu í stafrænum heimi.

29.2.2020 : Skráning raunverulegra eigenda - frestur að renna út

Frestur til skráningar raunverulegra eigenda á grundvelli aðgerða gegn peningaþvætti er að renna út. Þetta m.a. við um félagasamtök, hlutafélög (hf), einkahlutafélög (ehf), sameignarfélög (sf) og fleiri.

28.2.2020 : Opnað fyrir skil á skattframtali 2020

Opnað hefur verið fyrir skil á skattframtali einstaklinga 2020, vegna tekna 2019, á þjónustuvef Skattsins. Frestur til að skila er til 10. mars nk. en hægt verður að sækja um viðbótarfrest til 13. mars.

Lesa meira

24.2.2020 : Opnað fyrir framtalsskil 2020 um mánaðamótin

Opnað verður fyrir framtalsskil 2020, vegna tekna 2019, um mánaðamótin febrúar/mars. Lokaskiladagur er 10. mars nk., en hægt verður að sækja um framlengdan frest til föstudagsins 13. mars.

Lesa meira

20.2.2020 : Tíund er komin út

Meðal efnis í blaðinu er viðtal við Skúla Eggert Þórðarson ríkisendurskoðanda og umfjöllun um niðurstöður álagningar einstaklinga og lögaðila 2019, innheimtu opinberra skatta og gjalda hjá ríkisskattstjóra og þróun skipulags stofnunarinnar.

19.2.2020 : Skipun tollgæslustjóra

Sigurður Skúli Bergsson hefur verið skipaður í embætti tollgæslustjóra við Tollgæslu Íslands. Sex umsækjendur voru um stöðuna.

Lesa meira

3.2.2020 : Kerfiskennitölur

Með lögum nr. 140/2019, um skráningu einstaklinga, var m.a. gerð sú breyting að launagreiðendur geta ekki lengur sótt um kennitölur beint til Þjóðskrár Íslands fyrir þá erlendu ríkisborgara sem hjá þeim starfa.

Lesa meira

28.1.2020 : Þrjú skattþrep

Frá og með 1. janúar sl. eru skattþrep í staðgreiðslu þrjú. Þeir einstaklingar sem starfa eða fá greiðslur frá fleiri en einum launagreiðanda þurfa mögulega að gera ráðstafanir til að tryggja rétt hlutfall afdreginnar staðgreiðslu og rétta nýtingu persónuafsláttar.

27.1.2020 : Umsókn um leiðréttingu á fyrirframgreiðslu barnabóta

Fyrirframgreiðsla barnabóta nemur 50% af áætluðum barnabótum ársins og greiðist með tveimur jöfnum greiðslum, 1. febrúar og 1. maí. Miðað er við fjölskyldustöðu samkvæmt Þjóðskrá eins og hún er 31. desember árið á undan.

Lesa meira

22.1.2020 : Fréttatilkynning vegna skráningar raunverulegra eigenda

Á grundvelli laga nr. 82/2019 um skráningu raunverulegra eigenda þurfa allir lögaðilar sem stunda atvinnurekstur hér á landi eða eru skráðir í fyrirtækjaskrá að afla upplýsinga um og skrá raunverulega eigendur sína og réttindi þeirra.

Lesa meira

21.1.2020 : Vel sóttur fundur um einföldun rekstrarumhverfis fyrir atvinnulífið

Fundur Nordic Smart Government á Íslandi um einföldun rekstrarumhverfis fyrir atvinnulífið á Grand hótel sl. fimmtudag var vel sóttur.

Lesa meira


Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum