Takmörkuð skattskylda

Menn sem búsettir eru erlendis en fá tekjur frá Íslandi eða eiga hér eignir geta borið takmarkaða skattskyldu á Íslandi. Í því felst skylda til að greiða skatt af tekjum sem uppruna eiga hér á landi, án tillits til þeirra tekna sem þeir kunna að afla annars staðar á sama tíma eða sama almanaksári. Takmörkuð skattskylda byggir þannig á tengslum tekna og eigna við Ísland. Skattskyldan nær til ákveðinna tekna svo sem launa fyrir starf, hvers konar lífeyrisgreiðslna, tekna af sjálfstæðu starfi eða atvinnurekstri og eignatekna, þ.m.t. söluhagnaðar fasteigna.

Í tvísköttunarsamningum sem gerðir hafa verið við önnur ríki til að koma í veg fyrir tvísköttun tekna er að finna ýmis ákvæði sem valda því að tekjur, sem án slíkra samninga væru skattskyldar hér á landi, eru það ekki. Á það einnig við um tekjur sem eiga uppruna sinn hér á landi og kæmu samkvæmt almennum reglum landsréttar til skattlagningar hér. Því er mikilvægt að skoða viðeigandi tvísköttunarsamninga áður er ákvarðað er hvort umræddar tekjur komi til skattlagningar á Íslandi.

Sækja þarf um undanþágu til ríkisskattstjóra frá íslenskum skatti kveði tvísköttunarsamningur á um að erlenda ríkið eigi skattlagningarréttinn (RSK 5.42). Hægt er að sækja um endurgreiðslu á ofteknum skatti. Í þeim tilvikum ber að fylla út eyðublað RSK 5.43, auk RSK 5.42.

Ítarefni

Hvar finn ég reglurnar?

Takmörkuð skattskylda – 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Skattprósentur – 70. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Eyðublöð

Umsókn um undanþágu frá skattlagningu - RSK 5.42

Umsókn um endurgreiðslu á ofteknum skatti - RSK 5.43

Annað

Tvísköttunarsamningar

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum