Staðgreiðsla

Í þessum kafla er fjallað um allt sem viðkemur staðgreiðslu opinberra gjalda af tekjum launamanna; hvaða reglur gilda um persónuafslátt, hvernig staðgreiðsla er reiknuð og einnig er boðið upp á reiknivél fyrir útreikning á staðgreiðslu. Sömu reglur gilda einnig um staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi þeirra sem stunda eigin atvinnurekstur.


Staðgreiðsla 2017

Launagreiðendur eiga að draga staðgreiðslu opinberra gjalda frá launum og öðrum staðgreiðsluskyldum greiðslum til launamanna og skila í ríkissjóð. Sama á við um staðgreiðslu af reiknuðu endurgjaldi. Staðgreiðslan er fyrirframgreiðsla upp í álagningu og skiptist í tekjuskatt og útsvar.

Lesa meira

Reiknivél staðgreiðslu

Reiknar út staðgreiðslu af vikulaunum eða mánaðarlaunum. Skrá þarf launafjárhæð, iðgjald í lífeyrissjóð og hlutfall persónuafsláttar sem það skattkort sýnir sem nýtt er hjá launagreiðanda. Einnig er hægt að skrá aðra frádráttarliði til að reikna út útborguð laun.

Lesa meira

Persónuafsláttur

Allir sem heimilisfastir eru á Íslandi og náð hafa 16 ára aldri eiga rétt á persónuafslætti. Á árinu 2017 er afslátturinn 52.907 krónur á mánuði og má nýta hann til frádráttar frá afdregnum skatti hjá launagreiðanda.

Lesa meira