Viltu ganga til liðs við góðan hóp hjá ríkisskattstjóra?

Mynd af starfsmönnum RSK

Starf Umsóknarfrestur Hvar
Sérfræðingur - Reykjavík/Akureyri / Fyrsta íbúð 30.10.2017 RSK atvinnurekstrarsvið

Fyrsta íbúð

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Frá 1. apríl sl. er ríkisskattstjóri þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni á vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Helstu verkefni og ábyrgð

Frá og með 1. júlí 2017 tók gildi ný heimild til ráðstöfunar séreignarsparnaðar ætluð einstaklingum sem kaupa sér íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti. Heimildin er tvíþætt, annars vegar er nú heimilt að fá útborguð viðbótariðgjöld sem greidd hafa verið til séreignarlífeyrissjóðs við kaup á fyrstu íbúð og hins vegar að ráðstafa greiddum iðgjöldum frá mánuði til mánaðar inn á lán sem tryggð eru með veði í íbúðinni.

Samkvæmt lögunum hefur ríkisskattstjóri með höndum umsóknarferli, úrvinnslu og eftirlit með útgreiðslu iðgjalda. Um talsvert viðamikið verkefni er að ræða og því eru tvö störf við framkvæmdina nú laus til umsóknar.

Hæfnikröfur

- Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða lögfræði
- Þekking á málsmeðferðarreglum æskileg
- Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
- Frumkvæði og metnaður
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
- Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og þjónustulund
- Geta til að vinna undir álagi
- Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

 • Vinnutími: Dagvinna
 • Starfshlutfall: 100%
 • Starfssvið:
 • Launaskilmálar: viðkomandi stéttarfélag

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.

Nánari upplýsingar veitir

RSK atvinnurekstrarsvið

Laugavegur 166

Sérfræðingur - Reykjavík / Krefjandi starf við hugbúnaðarþróun 30.10.2017 RSK tæknisvið, hugbúnaðardeild

Krefjandi starf við hugbúnaðarþróun

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.
Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Frá 1. apríl sl. er ríkisskattstjóri þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni á vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Helstu verkefni og ábyrgð

Í undirbúningi er innleiðing nýrra upplýsingakerfa og þróun og endurbætur á eldri kerfum. Leitað er að öflugum og jákvæðum einstaklingi til starfa við þau verkefni auk þess að eiga samskipti við samstarfsaðila vegna daglegra verkefna við skattframkvæmd.

Hæfnikröfur

- Menntun á sviði tölvunarfræði eða verkfræði
- Góð þekking á upplýsingatæknimálum
- Þekking og reynsla í forritun (C#, Oracle) er kostur
- Reynsla og hæfni í verkefnastjórnun er kostur
- Frumkvæði og metnaður
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
- Lipurð í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og þjónustulund
- Geta til að vinna undir álagi

Frekari upplýsingar um starfið

 • Vinnutími: Dagvinna
 • Starfshlutfall: 100%
 • Starfssvið: Sérfræðingar, aðrir
 • Launaskilmálar: viðkomandi stéttarfélag

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna.

Nánari upplýsingar veitir

RSK tæknisvið, hugbúnaðardeild

Laugavegur 166

Sérfræðingur - Reykjavík / Skatteftirlit 30.10.2017 RSK eftirlitssvið, sameiginlegt

Skatteftirlit

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Frá 1. apríl sl. er ríkisskattstjóri þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni á vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru að yfirfara gögn og upplýsingar um skattskil lögaðila og einstaklinga í þeim tilgangi að greina möguleg skattundanskot og vantalda skattstofna, ásamt því að endurákvarða opinber gjöld ef það á við.

Hæfnikröfur

- Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði viðskiptafræði eða lögfræði
- Þekking á reikningsskilum, málsmeðferðarreglum og almennri skattframkvæmd æskileg
- Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
- Frumkvæði og metnaður
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
- Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og þjónustulund
- Geta til að vinna undir álagi
- Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

 • Vinnutími: Dagvinna
 • Starfshlutfall: 100%
 • Starfssvið:
 • Launaskilmálar: viðkomandi stéttarfélag

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna.

Nánari upplýsingar veitir

RSK eftirlitssvið, sameiginlegt

Laugavegur 166

Sérfræðingur - Reykjavík / Virðisaukaskattur 30.10.2017 RSK atvinnurekstrarsvið

Virðisaukaskattur

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Frá 1. apríl sl. er ríkisskattstjóri þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni á vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Helstu verkefni og ábyrgð

Starfið felst einkum í vinnu við framkvæmd virðisaukaskatts, s.s. móttöku tilkynninga, skráningu, mat á tilkynningum um atvinnurekstur, úrvinnslu umsókna, frumálagningu, endurálagningu, bréfaskriftir auk annarra tilfallandi verkefna.

Hæfnikröfur

- Háskólamenntun á sviði lögfræði, viðskiptafræði eða hagfræði
- Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð
- Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
- Frumkvæði og metnaður
- Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og þjónustulund
- Geta til að vinna undir álagi
- Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

 • Vinnutími: Dagvinna
 • Starfshlutfall: 100%
 • Starfssvið: Sérfræðingar, aðrir
 • Launaskilmálar: viðkomandi stéttarfélag

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Nánari upplýsingar veitir

RSK atvinnurekstrarsvið

Laugavegur 166

Þjónustufulltrúi - Akureyri / Þjónustuver 30.10.2017 RSK einstaklingssvið, þjónustuver

Þjónustuver

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár en að auki er embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma, nú síðast verkefni tengdu ráðstöfun séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á átta starfsstöðvar um landið. Meginstefna ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu á milli stofnunar og starfsmanna og starfsmanna sín í milli. Frá 1. apríl sl. er ríkisskattstjóri þátttakandi í eins árs tilraunaverkefni á vegum Velferðarráðuneytisins um styttingu vinnuvikunnar í 36 stundir.

Helstu verkefni og ábyrgð

Helstu verkefni eru upplýsingagjöf um skattamál, símaþjónusta og afgreiðsla ýmissa gagna sem viðskiptavinir óska eftir.

Hæfnikröfur

- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli
- Frumkvæði og metnaður
- Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð
- Fáguð framkoma og lipurð í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og þjónustulund
- Geta til að vinna undir álagi
- Góð almenn tölvukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið

 • Vinnutími: Dagvinna
 • Starfshlutfall: 100%
 • Starfssvið: Sérfræðingar, aðrir
 • Launaskilmálar: viðkomandi stéttarfélag

Umsóknir skulu fylltar út á rsk.is/starf eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi.

Gildi ríkisskattstjóra eru fagmennska, jákvæðni og samvinna. Frekari upplýsingar um embættið má finna á vefsíðunni rsk.is.

Nánari upplýsingar veitir

RSK einstaklingssvið, þjónustuver

Laugavegur 166