Dagpeningar

Almennt

Dagpeningar sem greiddir eru vegna ferðalaga launamanna á vegum launagreiðanda er ætlað að standa undir kostnaði launamannsins vegna fjarveru frá heimili sínu, s.s. gisti- og fæðiskostnaði og öðrum tilfallandi kostnaði sem af ferðinni hlýst.

Heimilt er að færa frádrátt á móti dagpeningum sem launamaður hefur fengið greidda frá launagreiðanda sínum þegar öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:

  1. Dagpeningarnir voru greiddir vegna tilfallandi ferða á vegum launagreiðanda.
  2. Dagpeningarnir voru greiddir vegna ferða utan venjulegs vinnustaðar.
  3. Launamaðurinn hefur sannanlega greitt ferðatengdan kostnað samkvæmt reikningi og geti sýnt fram á það.
  4. Að fyrir liggi í bókhaldi launagreiðanda, sem og launamanns, gögn um tilefni ferðar og fjölda dvalardaga, fjárhæð ferðapeninga eða dagpeninga, svo og nafn og kennitala launamanns.

Á hverju ári eru settar reglur um hámark frádráttar frá dagpeningagreiðslum. Reglurnar eru birtar í skattmati. Heimill frádráttur getur þó tekið breytingum á tekjuárinu og eru þær í samræmi við ákvörðun Ferðakostnaðarnefndar ríkisins um dagpeninga ríkisstarfsmanna á ferðalögum innanlands og erlendis. Ekki þarf að draga staðgreiðslu frá dagpeningunum ef greiðslurnar eru ekki hærri en ákvörðun ferðakostnaðarnefndar segir til um á hverjum tíma. Séu þær hærri ber að halda eftir og standa skil á staðgreiðslu af mismuninum.

Hvað felst í skilyrðinu um tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar?

Við ákvörðun á því hvort um sé að ræða tilfallandi ferðir utan venjulegs vinnustaðar, er grundvallaratriði að skilgreina hvar venjulegur vinnustaður launþega er vegna þess launagreiðanda sem greiðir dagpeningana. Sé starfsmaður t.d. sérstaklega ráðinn til starfa fjarri heimahögum eða starfsstöð launagreiðanda, telst það hans venjulegi vinnustaður. Reglur um frádrátt frá dagpeningum koma þá almennt ekki til álita.

Sama á við ef ferðirnar eru ekki tilfallandi. Í dæmaskyni má nefna að ekki yrði fallist á frádrátt á móti dagpeningum sem greiddir væru vegna ferða um landið þegar starf launþega felst í vöruflutningum milli landshluta.

Dvelji launþegi erlendis vegna tímabundinna almennra starfa þar á vegum íslensks launagreiðanda gilda um það sérstakar reglur sem fjallað er um í kaflanum um frádrátt á móti dagpeningum erlendis.


Fjárhæðir

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2018


  Jan-maí
Júní- 
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhringkr.26.200
35.900 
Fyrir gistingu einn sólarhringkr.15.00024.600
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalagkr.11.20011.300
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalagkr.  5.600  5.650

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2018

   Flokkur 1:
  Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC


Almennir dagpeningarDagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. -
SDR
208
125133
80
 
Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
  GistingAnnaðGistingAnnað 
Jan. -
SDR
177
106
113
67
 
Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
  GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. -
SDR
156
94
100
60
 
Flokkur 4:
Aðrir staðir
  GistingAnnaðGistingAnnað
Jan. -
SDR
139
83
89
54


Fjárhæðir fyrri ára


Fjárhæðir 2017

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2017

    Jan-maí
Jún-okt Nóv-des 
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 25.700
 37.100 26.200
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 14.500 25.900 15.000
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 11.200 11.200 11.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr.   5.600   5.600   5.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2017

   Flokkur 1:
  Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC


Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
208
125 133
80
 
Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað 
Jan. - des.
SDR
177
106
113
67
 
Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
156
94
100
60
 
Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
139
83
89
54

Fjárhæðir 2016

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2016

    Jan-maí
Jún-okt
Nóv-des
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 26.000
36.400
25.700
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 14.800 25.200
14.500
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 11.200 11.200
11.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr.   5.600   5.600
  5.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2016

   Flokkur 1:
  Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC


Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
208
125 133
80
 
Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað 
Jan. - des.
SDR
177
106
113
67
 
Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
156
94
100
60
 
Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
139
83
89
54

Fjárhæðir 2015

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2015

    Jan.-maí
Júní-okt.
Nóv.-des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 24.900
 33.100 26.000
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 14.100  22.200 14.800
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 10.800  10.900 11.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr.   5.400    5.450
  5.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2015

   Flokkur 1:
  Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC


Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
208
125 133
80
 
Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað 
Jan. - des.
SDR
177
106
113
67
 
Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
156
94
100
60
 
Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan. - des.
SDR
139
83
89
54

Fjárhæðir 2014

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands árið 2014

jan.-maí

jún.-sept.

okt.-des.

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring kr. 22.355 31.300
24.900
Fyrir gistingu einn sólarhring kr. 11.555 20.500
14.100
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag kr. 10.800 10.800 10.800
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag kr. 5.400 5.400 5.400

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis árið 2014

  Flokkur 1:
  Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC


Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa
Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv. SDR 187 125 120 80
Desember
SDR
208
125 133
80
 
Flokkur 2:
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl
    Gisting Annað Gisting Annað 
Jan.-nóv.
SDR
159
106
102
67
Desember
SDR
177
106
113
67
 
Flokkur 3:
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv.
SDR
141
94
  90
60
Desember
SDR
156
94
100
60
 
Flokkur 4:
Aðrir staðir
    Gisting Annað Gisting Annað
Jan.-nóv.
SDR
125
83
80
54
Desember
SDR
139
83
89
54

Fjárhæðir 2013

Frádráttur á móti dagpeningum innanlandsjan. - maí jún. - sept. okt. - des.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 22.070 29.400 22.355
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 12.150 18.600 11.555
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 9.920 10.800 10.800
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.960 5.400 5.400

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa


Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 2:
SDR
159
106
102
67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl

Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 3:
SDR
141
94
90
60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín

Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 4:
SDR
125
83
80
54
Aðrir staðir

Fjárhæðir 2012

Frádráttur á móti dagpeningum innanlandsjan. - maí

jún. - sept.

okt. - des.

Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 20.800 27.700 22.070
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 11.100 17.780 12.150
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 9.700 9.920 9.920
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.850 4.960 4.960

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar Almennir dagpeningar Dagpeningar vegna þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa


Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

    Gisting Annað Gisting Annað 
Flokkur 2:
SDR
159
106
102
67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl

    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 3:
SDR
141
94
90
60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín

    Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 4:
SDR
125
83
80
54
Aðrir staðir

 

Fjárhæðir 2011

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands


jan.-maí júní-sept. okt.-
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 19.100 26.000 20.800
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 10.350 16.600 11.100
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 8.750 9.400 9.700
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.375 4.700 4.850

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá jan -

Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, Singapúr, New York borg, Tókýó, Washington DC

Flokkur 2:
SDR
159
106
102
67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl

Flokkur 3:
SDR
141
94
90
60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Helsinki, Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur, Vín

Flokkur 4:
SDR
125
83
80
54
Annars staðar

Fjárhæðir 2010

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands


jan.-maí júní-sept. okt.-
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 18.700 23.850 19.100
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 10.400 15.100 10.350
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 8.300 8.750 8.750
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 4.150 4.375 4.375

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá jan -

Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC

Flokkur 2:
SDR
159
106
102
67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl

Flokkur 3:
SDR
141
94
90
60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín

Flokkur 4:
SDR
125
83
80
54
Annars staðar

Fjárhæðir 2009

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands


jan.-maí júní-okt. nóv.-
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring Kr. 17.200 22.132 18.700
Fyrir gistingu einn sólarhring Kr. 10.000 14.182 10.400
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag Kr. 7.200 7.950 8.300
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag Kr. 3.600 3.975 4.150

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar - febrúar

Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 208 139 133 89
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC

Flokkur 2:
SDR
177
118
113
75
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl

Flokkur 3:
SDR
156
105
100
67
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín

Flokkur 4:
SDR
139
92
89
59
Annars staðar


Frá mars

Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 187 125 120 80
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC

Flokkur 2:
SDR
159
106
102
67
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl

Flokkur 3:
SDR
141
94
90
60
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín

Flokkur 4:
SDR
125
83
80
54
Annars staðar

Fjárhæðir 2008

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands

jan.-maí júní-sept. Frá okt.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 15.300 19.700 17.200
Fyrir gistingu einn sólarhring 9.300 12.900 10.000
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 6.000 6.800 7.200
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.000 3.400 3.600

Frádráttur á móti dagpeningum erlendis

Frá janúar - maí

Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 189 126 121 81
Moskva, New York borg, Tókýó, Washington DC

Flokkur 2:
SDR
161
107
103
68
Aþena, Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl, Singapúr

Flokkur 3:
SDR
142
95
91
61
Amsterdam, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur

Flokkur 4:
SDR
126
84
81
54
Annars staðar


Frá júní 

Almennir dagpeningar
Dagpeningar vegna
þjálfunar, náms eða eftirlitsstarfa.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1: SDR 208 139 133 89
Moskva, New York borg, Singapúr, Tókýó, Washington DC

Flokkur 2:
SDR
177
118
113
75
Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg og Seúl

Flokkur 3:
SDR
156
105
100
67
Amsterdam, Aþena, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Helsinki, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur og Vín

Flokkur 4:
SDR
139
92
89
59
Annars staðar


Fjárhæðir 2007

Frádráttur á móti dagpeningum innanlands

jan.-maí júní-sept. Frá okt.
Fyrir gistingu og fæði í einn sólarhring 15.100 17.700 15.300
Fyrir gistingu í eina nótt 8.700 11.700 9.300
Fyrir fæði hvern heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag 6.400 6.000 6.000
Fyrir fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag 3.200 3.000 3.000

Frádráttur vegna dagpeninga erlendis

Frá janúar - maí Almennir dagpeningar Dagp. v/þjálfunar, náms, o.fl.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1
SDR 170 113 109 72
Mexíkóborg, New York borg, Tókýó og Washington DC

Flokkur 2
SDR 149 100 96 64
Aþena, Dublin, Hong Kong, Istanbúl, London, Lúxemborg, Moskva, Seúl, Singapúr

Flokkur 3 SDR 136 90 87 58
Amsterdam, Barselóna, Brussel, Genf, Kaupmannahöfn, Osló, París, Stokkhólmur 

Flokkur 4
SDR 117 78 75 50
Annars staðar


Frá júní

Almennir dagpeningar

Dagp. v/þjálfunar, náms, o.fl.
Gisting Annað Gisting Annað
Flokkur 1 SDR 189 126 121 81
Moskva, New York borg, Tókýó og Washington DC 

Flokkur 2 SDR 161 107 103 68
Aþena, Dublin, Istanbúl, Japan (nema Tókýó), London, Lúxemborg, Mexíkóborg, Seúl, Singapúr 

Flokkur 3 SDR 142 95 91 61
Amsterdam, Bandaríkin (nema New York borg og Washington DC), Barselóna, Brussel, Genf, Hong Kong, Kanada, Kaupmannahöfn, Madrid, Osló, París, Róm, Stokkhólmur 

Flokkur 4 SDR 126 84 81 54
Annars staðar 

Ítarefni 

Hvar finn ég reglurnar?

Heimild til frádráttar frá dagpeningum – 1. tölul. A-liðar 30. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Reglur ferðakostnaðarnefndar ríkisins

Skattmat

Yfirlit yfir reglur um skattmat fyrri ára í Stjórnartíðindum

Eyðublöð

Dagpeningar, fylgiskjal með skattframtali - RSK 3.11

Annað

Gengi SDR gagnvart íslensku krónunni 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum