Beinir skattar

Fyrirsagnalisti

Ákvarðandi bréf 1/2018

Niðurfærsla á veiðireynslu í makríl á móti söluhagnaði af aflahlutdeild

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 2/2015

Skattskylda til stöðugleikaskatts

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2013

Skattlagning á arðgreiðslum

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2013

Skattlagning vaxtatekna hjá einstaklingum utan rekstrar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2013

Rökstutt álit Eftirlitsstofnunar ESA - starfsmannaleigur - staðgreiðsla opinberra gjalda.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2012

Eignfærsla á eignarhlut í sameignarfélagi í stofni til auðlegðarskatts

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2012

Gengistryggð lán - endurútreikningur - eftirgjöf

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2012

Meðferð hagnaðar/taps félags í lágskattaríki - 57. gr. a laga nr. 90/2003

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 010/2011

Fjármagnstekjuskattur - vextir einstaklinga utan rekstrar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2011

Skattlagning á niðurfellingu skulda

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2011

Skattaleg meðferð „tapaðra“ stofnbréfa og hlutabréfa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2011

[Vaxtatekjur]* við uppgjör á slysabótum - fjármagnstekjuskattur

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2011

Breytingar á uppreiknuðum eftirstöðvum lána - leiðrétting á gjaldfærðum fjármagnskostnaði

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2011

Skattaleg meðferð eftirgefinna rekstrarskulda

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2011

Ákvörðun arðs og launa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2011

Túlkun 57. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2011

Skattlagning arðs sem er umfram 20% af skattalegu bókfærðu eigin fé

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2011

Svar við fyrirspurn um ákvörðun arðs og launa

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2010

Hluti arðs er telst til tekna sem laun.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2010

Frádráttarbærni útvarpsgjalds

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2010

Staðgreiðsla skatta - dráttarvextir

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2010

Mat á hlutabréfum vegna ákvörðunar á stofni til auðlegðarskatts

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2010

Auðlegðarskattur og skattalegt bókfært eigið fé.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2010

Skattskylda vaxta - viðskipti með skuldabréf milli erlendra aðila

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2010

Telst SICAV fjárfestingarsjóður heimilisfastur aðili skv. tvísköttunarsamningi.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2010

Túlkun á 3. gr .laga nr. 128/2009.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2009

Túlkun 57. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2009

Túlkun og framkvæmd á 14. og 15. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2009

Fjármagnstekjuskattur - hlutdeildarskírteini.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2008

Varðveisla bókhaldsgagna - ákvæði 20. gr. laga nr. 145/1994, um bókhald.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2008

Varðar: Slit peningamarkaðssjóða og afdrátt staðgreiðslu við útgreiðslur.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2008

Ákvæði 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 - endurupptaka máls

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2008

Staðgreiðsla af arði til erlendra lögaðila

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2007

Skattskylda hlutdeildarskírteina - afdráttur staðgreiðslu.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2007

Staðgreiðsla skatta - nýting persónuafsláttar.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2007

Beiting óbirtra tvísköttunarsamninga.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2006

Erfðafjárskattur - höfnun arfs.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2005

Tekjufærsla frestaðs söluhagnaðar af sölu aflahlutdeildar.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2005

Ákvörðun bifreiðahlunninda þegar bifreið er sameign launþega og

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2005

Um gildistöku afnáms eignarskatts á félög sem hafa annað reikningsár

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2005

Tryggingagjald vegna starfsmanna með E-101 vottorð

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2004

Svar við fyrirspurn varðandi túlkun á 4. gr. laga nr. 94/1996 um

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2004

Styrkir - skattskylda - heimildir til frádráttar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2004

Vaxtabætur vegna lána sem tekin eru til að greiða upp lán sem

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2004

Verklagsreglur um slit og afskráningu einkahlutafélaga skv. 83. gr.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2004

Verklagsreglur um heimild til að miða tekjuskatt og eignarskatt

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2004

Gildistaka laga 143/2003, um breyting á lögum nr. 90/2003, um

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 010/2003

Leiðbeiningar um framtalsskil félaga sem hafa heimild til að færa bókhald og semja ársreikninga í erlendum gjaldmiðli - endurútgáfa bréfs frá 18. september 2003.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2003

Leiga á erlendu vinnuafli - skattaleg staða

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2003

Ný útgáfa laga um tekjuskatt og eignarskatt

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2003

Vistun barna í heimahúsum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2003

Beiting 5. mgr. 117. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2003

Líkamsræktarstyrkir til lögreglumanna

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2003

Sjúkdóma- og líftryggingar hjá rekstraraðilum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 012/2002

Um frádrátt vegna gjafa og styrkja til stjórnmálaflokka

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 014/2002

Forsendur og skilyrði yfirfærslu einkarekstrar til einkahlutafélags samkvæmt ákvæði 57. gr. C.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 011/2002

Fyrning á keyptum eignarrétti að kvikmyndum

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 010/2002

Beiting tvísköttunarsamninga

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2002

Vaxtabætur - Afföll af lánum teknum vegna verulegra endurbóta

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2002

Hlutabréfafrádráttur - Eignarhaldstími

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2002

Afbrigðilegt reikningsár - Lagaskil - Afnám verðleiðréttinga

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2002

Eftirágreidd iðgjöld launamanna og sjálfstætt starfandi

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2002

Upplýsingar úr staðgreiðsluskrá

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2002

Þóknun fyrir veðheimildir og ábyrgðir ? eðli tekna.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2002

Skattalega meðferð fjárgreiðslu vegna verðmæta eða

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2002

Vextir og dráttarvextir af launum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2001

Afturköllun bréfs. Blaðamenn og fjölmiðlafólk. Áskrift af fjölmiðlum og afnotagjald síma. Skattaleg viðhorf.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2001

Meðferð hagnaðar og taps af framvirkum samningum í skattskilum lögaðila.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2001

Skattlagning skaðabóta vegna líkamstjóns.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2001

Meðferð söluhagnaðar af framleiðslurétti í landbúnaði.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 005/2001

Launagreiðslur erlendra aðila til þeirra sem skattskyldir eru

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 004/2001

Samsköttun sambúðarfólks skv. 3. mgr. 63. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 003/2001

Notkun söluhagnaðar til kaupa á húsnæði til eigin nota.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 002/2001

Gjald í framkvæmdasjóð aldraðra - Túlkun gildistökuákvæðis

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 001/2001

Sala hlutabréfa á árinu 2000. Hagnaður skattleggst allur í 10% skattþrepi.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 026/2000

Álagning tryggingagjalds og staðgreiðsluálag á

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 025/2000

Skattlagning aðila að samlagshlutafélagi.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 024/2000

Gildistaka laga nr. 86/2000 - Frádráttur iðgjalda í lífeyrissjóði.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 023/2000

Túlkun 24. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 - Kæruleiðir.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 022/2000

Tryggingagjald af greiðslum úr fæðingarorlofssjóði.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 021/2000

Skattstofn við ákvörðun skatts á fjármagnstekjur

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 020/2000

Skattaleg meðferð fjárstyrks vegna veikinda.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 019/2000

Bónusgreiðslur. Lotun tekna og gjalda í skattskilum.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 018/2000

Túlkun á reglum um meðferð söluhagnaðar af

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 017/2000

Skattlagning einkennisfatnaðar.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 016/2000

Staðgreiðsla af vinnulaunakröfum sem þrotabú greiðir við gjaldþrotaskipti.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 015/2000

Tryggingagjald. Starfsmenn fá afhent hlutabréf í móðurfélagi á undirverði

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 014/2000

Staðaruppbót presta vegna starfa erlendis.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 013/2000

Vaxtabætur. Ákvörðun vaxtabóta skv. 8. og 9. málsl. 4. mgr. 69. gr. B.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 011/2000

Greiðslur til starfsmanna vegna líkamsræktar

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 009/2000

Fyrirspurn varðandi fyrningu fólksbifreiðar/jeppa í einstaklingsrekstri, dagsett 20. september 1999.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 008/2000

Endurgreiðsla útsvars. - Tekjuhugtak skattalaga

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 007/2000

Skattlagning leigutekna af íbúðarhúsnæði þegar fyrningarstofn þess fer yfir viðmiðunarmörk.

Lesa meira

Ákvarðandi bréf nr. 006/2000

Skuldfærsla á arði ársins. Breyting á skattframkvæmd.

Lesa meira

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum