Bindandi álit

Fyrirsagnalisti

Bindandi álit 6/2018

Breyting á ósjálfstæðum skattaðilum, samlagshlutafélög, skattskylda, samsköttun samstæða

Lesa meira

Bindandi álit nr. 06/17

Fagfjárfestasjóður, útvistun verkefna, virðisaukaskattsskylda

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/17

Fyrirframgreiddur arfur, bréfarfur, skilyrði 1. tölul. 28. gr. tekjuskattslaga

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 01/16

Fyrirhuganir álitsbeiðenda standast ekki lög um einkahlutafélög.  Grunnsjónarmið að baki 57. gr. tekjuskattslaga.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 07/16

Samlagshlutafélag ósjálfstæður skattaðili, hækkun hlutafjár, lækkun hlutafjár, staðgreiðsluskylda skv. lögum nr. 94/1996

Lesa meira

Bindandi álit nr. 06/16

Staðgreiðsla arðs, samlagshlutafélag ósjálfstæður skattaðili, frádráttur skv. 9. tölul. 31. gr. tekjuskattslaga

Lesa meira

Bindandi álit nr. 05/16

Frádráttur skv. 9. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003

Lesa meira

Bindandi álit nr. 04/16

Breyting í Evrópufélag, flutningur úr landi

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/16

Útgáfa hlutabréfa í B-flokki – Arður – Verðmat - Tekjufærsla

Lesa meira

Bindandi álit nr. 16/15

Hlutabréfaflokkar - skattlagning úthlutunar

Lesa meira

Bindandi álit nr. 15/15

Breytilegt skuldabréf - uppgreiðslugjald

Lesa meira

Bindandi álit nr. 13/15

Skipting félaga – samruni – frádráttarbærni vaxtagjalda

Lesa meira

Bindandi álit nr. 12/15

Skipting félaga – samruni - samsköttun

Lesa meira

Bindandi álit nr. 11/15

Gildissvið ákv. XXXVI við lög nr. 90/2003, um tekjuskatt – jöfnun yfirfæranlegs rekstrartaps – skattskylda vegna umbreytingar kröfu í hlutafé á árinu 2016 og síðar

Lesa meira

Bindandi álit nr. 10/15

Umbreyting kröfu í hlutafé – frádráttarbærni stöðugleikaframlags, skattskylda skv. 2. -4. málsl. 3. mgr. 71. gr. tekjuskattslaga – skattskylda skv. lögum nr. 165/2011 og lögum nr. 155/2010

Lesa meira

Bindandi álit nr. 09/15

Skattskylda, skv. lögum nr. 155/2010, 3. mgr. 71. gr. laga nr. 90/2003 – frádráttarbærni stöðugleikaframlags – afdráttarskylda af vöxtum

Lesa meira

Bindandi álit nr. 08/15

Frádráttarbærni stöðugleikaframlags – greiðsla á kröfum með útgáfu nýs hlutafjár – skattskylda skv. lögum nr. 155/2010 og 3. mgr. 71. gr. laga 90/2003, um tekjuskatt

Lesa meira

Bindandi álit nr. 05/15

Sérstakur fjársýsluskattur – fjármálafyrirtæki í slitameðferð

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/15

Skattskylda þrotabúa – fjármálafyrirtæki í slitameðferð – ófullnægðar kröfur við skiptalok Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 01/15

Virðisaukaskattur – Fyrirhuguð ráðstöfun

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/15

Útgáfa B-hlutabréfa - Arður - Verðmat -  Tekjufærsla

Lesa meira

Bindandi álit nr. 07/14

Fjármálafyrirtæki í slitameðferð – Staðgreiðsla fjármagnstekna – Frávísun að hluta

Lesa meira

Bindandi álit nr. 05/14

Frestun á skattlagningu söluhagnaðar skv. 27. gr. laga nr. 90/2003

Lesa meira

Bindandi álit nr. 03/14

Samruni - Nýting rekstrartaps - Frávísun að hluta

Lesa meira

Frávísun á bindandi álit nr. 01/14

Skýr afstaða skattyfirvalda liggur fyrir

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/14

Frádráttarbærni vaxtagjalda – Endurfjármögnun eftir „öfugan“ samruna

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/14

Líftrygging - Tvísköttunarsamningur.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 12/13

Uppgjör til kröfuhafa og skuldabréfaútgáfa á grundvelli nauðasamninga

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/13

Skattskylda vegna sölu eigna til dótturfélags

Lesa meira

Bindandi álit 13/13

Skuldaeftirgjöf – Takmörkuð tekjufærsla

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/13

Undanþága greiðslu tekjuskatts á grundvelli 4.tl. 4. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/13

Uppgjör til kröfuhafa og skuldabréfaútgáfa á grundvelli nauðasamninga

Lesa meira

Bindandi álit nr. 11/13

Skattskylda – Föst starfsstöð – Tvísköttunarsamningur Norðurlandanna

Lesa meira

Bindandi álit nr. 10/13

Kaupréttarsamningar - tímamark skattlagningar

Lesa meira

Bindandi álit nr. 09/13

Uppgjör til kröfuhafa - Nauðasamningur Lesa meira

Bindandi álit nr. 08/13

Hlutafjáraukning – Frádráttarbærni vaxtagjalda

Lesa meira

Bindandi álit nr. 07/13

Skattskylda söluhagnaðar - Orkufyrirtæki

Lesa meira

Bindandi álit nr. 06/13

Greiðsla til erlendra og innlendra kröfuhafa, staðgreiðsla og skilaskylda samkvæmt lögum nr. 45/1987 og 94/1996

Lesa meira

Bindandi álit nr. 01/12

Eftirgjöf krafna - Tekjufærsla - Nýting rekstrartaps

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/12

Kröfum breytt í hlutafé Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/11

Samsköttun lögaðila

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 03/11

Frávísun á beiðni um bindandi álit0 03/11

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/11

Skattaleg meðferð vegna eftirgjafar láns

Lesa meira

Bindandi álit nr. 02/11

Endurútreikningur krafna - Tekjufærsla - Frádráttur frá tekjum

Lesa meira

Bindandi álit nr. 6/10

Stofnun hlutafélags á evrópska efnahagssvæðinu. Beiðni um endurupptöku á ákvörðun um bindandi álit.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/10

Söluréttur á hlutabréfum.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/10

Fjárfesting bresks félags í íslensku félagi. Frádráttarbærni arðgreiðslna á grundvelli 9. tölul. 31. gr. TSKL. Álit staðfest með úrskurði yfirskattanefndar nr. 365/2010.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/09

Ákvörðun varðandi beiðni um bindandi álit í skattamálum.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/09

Nýting rekstrartaps, Erlent útibú, Frádráttur vegna tapaðra viðskiptakrafna.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 8/08

Virðisaukaskattsskylda, útibú erlends lögaðila, 2. mgr. 3. gr. laga nr. 50/1988.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/08

Fjárfesting í erlendu félagi, arðsfrádráttur, söluhagnaður. Frávísun að hluta.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/08

Lækkun hlutafjár. Útgáfa jöfnunarhlutabréfa.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/08

Meðferð söluhagnaðar við sölu fasteignar.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/08

Skipting félags samkvæmt 52. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/08

Samsköttun, erlent yfirtökufélag, 51. gr. tekjuskattslaga.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 2/07

Verktaka sölumanna fasteignasala. Frávísun: Álitaefni varða ekki að álagningu skatta og gjalda.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 9/07

Fjármagnstekjuskattur, hlutdeildarskírteini, afsláttur á þóknun. Álit staðfest með úrskurði yfirskattanefndar nr. 9/2009.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 8/07

Skráning erlends félags í hlutafélagaskrá ríkisskattstjóra, afskráning erlendis. Skattskyldur arður.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 7/07

Útibú, arðgreiðslur, endurgreiðsla staðgreidds fjármagnstekjuskatts, samsköttun. Álit staðfest að mestu með úrskurði yfirskattanefndar nr. 53/2009.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/07

Stofnun eignarhaldsfélags í formi hlutafélags um persónulega hlutafjáreign.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/07

Samlagshlutafélag. Hlutdeild eigenda í tekjum samlagshlutafélagsins. Skattlagning eigenda.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/07

Samlagshlutafélag. Hlutdeild eigenda í tekjum samlagshlutafélagsins. Skattlagning eigenda.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/07

Verktaka sölumanna á fasteignasölu. Frávísun: Álitsbeiðni varðar ekki álitsbeiðanda sjálfan.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/07

Verðbréfalánaviðskipti. Atvinnurekstrartekjur.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/06

Sala á erlendu dótturfélagi. Söluhagnaður.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1/06

Fjárfesting lífeyrissjóðs í írsku Common Contractual Fund. Frávísun: Valdsvið RSK - túlkun ákvæða tvísköttunarsamnings.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/06

Bankastarfsemi. Útgáfa skuldabréfa. Vaxtagreiðslur til erlendra aðila. Staðgreiðsla fjármagnstekjuskatts. Álitið telst vera fallið úr gildi þar sem með a. lið 6. gr. laga nr. 70/2009, um ráðstafanir í ríkisfjármálum, var gerð breyting á 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, en með ákvæðinu er aðilum með takmarkaða skattskyldu gert að greiða tekjuskatt af vöxtum sem þeir fá greidda frá Íslandi.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 5/06

Frávísun: Valdsvið RSK - túlkun ákvæða tvísköttunarsamnings, beiðni einnig til meðferðar hjá fjármálaráðuneytinu.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 10/05

Skipting hlutafélags. Samsköttun móður- og dótturfélags. Nýting rekstrartaps.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 9/05

Söluhagnaður. Vörumerki. Fyrning. Stofnverð. Álit staðfest að hluta með úrskurði yfirskattanefndar nr. 31/2006.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 7/05

Frestun tekjufærslu söluhagnaðar af hlutabréfum

Lesa meira

Bindandi álit nr. 6/05

Sala á greiðslumarki í landbúnaði, frestun tekjufærslu söluhagnaðar, niðurfærsla eigna

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/05

Yfirfærsla rekstrartaps, 51. og 54. gr. laga nr. 90/2003.

Lesa meira

Bindandi álit nr 2/05

9. tölul. 31. gr. laga nr. 90/2003, arðsfrádráttur, erlend dótturfélög, sambærileg skattlagning

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/05

Peningapunktar. Skattskylda. Gjaldfærsla.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 117/05

Frádráttarbærni niðurfærslu hlutafjár í kjölfar nauðasamninga. Frávísun: Skýr lagaregla.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 3/04

Samruni, slit á hlutafélagi, 51. og 54. gr. laga nr. 90/2003,

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1025/04

Tryggðarkerfi, vildarkerfi. Frávísun: Álitaefni varða ekki eingöngu álitsbeiðanda. Óljós beiðni.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/04

Samruni. Rekstrartap. Frádráttarbærni.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 1/04

Samruni. Arðgreiðsla. 57. gr. tekjuskattslaga.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1204/03

Arður og hagnaður hlutafélags í Hong Kong. Frávísun: Matskennd atriði, sönnun á skattlagningu hagnaðar, álitaefni varða ekki álitsbeiðanda.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 507/03

Sjálfseignarstofnun breytt í einkahlutafélag. Undanþága frá skattskyldu. Frávísun: Álitsbeiðni varðar ekki álitsbeiðanda sjálfan. Mat heyrir undir skattstjóra.

Lesa meira

Bindandi álit nr 2/03

Undanþága frá virðisaukaskattsskyldu, rekstur tölvukerfis í sameign

Lesa meira

Bindandi álit nr 1/03

Sala á jarðarskika, óskráð félag, söluhagnaður

Lesa meira

Bindandi álit nr. 4/02

Skilyrði samsköttunar,

Lesa meira

Bindandi álit nr 3/02

Gerviverktaka, hugbúnaðarráðgjöf

Lesa meira

Bindandi álit nr 2/02

56. gr. B laga 75/1981, fyrning eigna dótturfélags

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 225/02

Skattskylda söluhagnaðar hlutafjár. Frávísun: Skýr lagaregla. Mat á leiðum til skattspörunar.

Lesa meira

Bindandi álit nr 1/02

Virðisaukaskattsskylda útibús erlends félags, reglugerð 288/1995, um endurgreiðslu virðisaukaskatts til erlendra aðila

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 1130/01

Rannsókna og þróunarvinna. Verðlagning í viðskiptum milli móður- og dótturfélags. Frávísun: Matskennd atriði - ekki hægt að leggja mat á verð í óorðnum viðskiptum.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 529/01

Arður erlendis frá. Vanhæfi ríkisskattstjóra. Kröfu um úrskurð ríkisskattstjóra um vanhæfi hans synjað. Frávísun: Forsendur um hið erlenda félag liggja ekki fyrir.

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 508/01

Rekstrarkostnaður bifreiða, rekstrarleigugjald. Frávísun: Skýr afstaða skattyfirvalda liggur þegar fyrir.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 5/01

Virðisaukaskattsskylda, námskeið, heilbrigðisþjónusta, rekstur skóla og menntastofnana

Lesa meira

Bindandi álit, frávísun nr. 403/01

Samlagsfélag, fjárfesting í erlendum óskráðum félögum, fjárvörslusamningur. Frávísun: Ráðstöfun þegar hafin, álitaefni varða ekki einungis álitsbeiðanda.

Lesa meira

Bindandi álit nr. 2/01

Vextir. Víkjandi lán. Rekstrarkostnaður. Vaxtatekjur erlendra aðila.

Lesa meira

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum